Sökmeny - Välj själv vilka och hur många sökfält som ska fyllas i vid sökning

Södertälje kommun, Bornsjöområdet - Cykling

Skapad av
ingbritt.ekman@sll.se (11)
Arrangörsinformation: Cirka 24 naturreservat finns utspridda över hela Södertälje kommun. De består av olika värdefulla naturtyper och miljöer. Här hittar du sjöar, våtmarker, åar, skärgård, artrik flora och djurliv, hagmarker, skogar och mycket mer. Stigar, skyltar, eldplatser, fågeltorn och fler anordningar visar upp värdena och gör områden tillgängliga och lite extra trivsamma. Varje reservat har särskilda föreskrifter. Välkomna!
Certifierad: Nej
FaR-ansvarig E-post: ingbritt.ekman@sll.se
FaR-ansvarig Telefon: 076-125 27 01
Reception: Finns ingen
FaR-erbjudande: Alla reservat är tillgängliga gratis!

Beskrivning

Bornsjöområdet kan karakteriseras som ett sprickdalslandskap och ett kulturlandskap av omisskännlig sörmländsk prägel. Modernt skött åkermark, vackra föredetta hagmarker med mycket ek och hassel, lummiga skogspartier och ett flertal historiska herrgårdar präglar kulturlandskapet. I området finns också barrskogar med höga naturvärden. Bornsjön har stort limnologiskt värde och är av betydelse som häckningslokal för fiskgjuse och storlom. Bornsjöområdet ligger inom cykelavstånd för boende i de sydvästra stockholmsförorterna. Flera vägar och stigar går genom området. Åtskilliga mindre vägar är stängda för biltrafik men passar utmärkt för cykling eller promenader. Vid Bergaholm, söder om sjön, finns en 11 km lång naturstig som bland annat leder förbi ett bronsåldersröse och Skårbydammen med mycket sjöfåglar. Naturvårdsområdet ligger i nordvästra hörnet av Södertörn, ca 20 km väst-sydväst om Stockholms centrum och ca 5 km nordost om Södertälje. Hitta dit: Buss 708 från Hallunda T-banestation eller Rönninge pendeltågsstation till hållplats Norsborgsvägen (därifrån 3 km till fots till Sturehovs slott) eller om du vill ta dig till naturstigen, hållplats Salems kyrka. Alternativt, om du besöker reservatets västra del, buss 751 till Brunnsäng centrum från Södertälje central, byte till buss 750 mot Högantorp, hållplats Ladvik.

Specifika detaljer

Intensitet Måttlig
Träningsform Kondition, Styrka, Balans
Anpassad miljö/aktivitet för personer med Flerfunktionsnedsättning, Hörselnedsättning, Intellektuell funktionsnedsättning, Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
Aktivitet på olika språk Svenska
Aktivitet för olika målgrupper Äldre >65 år, Vuxen >20 år, Ungdom 16-19 år, Barn 10-12 år, Barn 13-15 år, Familj, Gravida
Aktivitet för olika kön Alla
Aktivitetsform Ej ledarledd

Område

Södertälje
Högantorp, Södertälje, 152 00