Delta - Gymträning

Skapad av
Delta (1)
Arrangörsinformation: Delta är en träfflokal riktad till personer mellan 18-35 som är i behov av coachning för att komma ut i studier/arbete/praktik. På Delta får du möjlighet att delta i sociala aktiviteter och en av grundpelarna är fysisk aktivitet. Delta Ung är en verksamhet som riktar sig till ungdomar mellan 16-18 som varken studerar eller arbetar. Delta Ung erbjuder coachning till skola och eller arbete/praktik, men också träning som en organiserad aktivitet och ett sätt hjälpa målgruppen att må bättre, öka sin självkänsla, få rutiner i vardagen, etc. Fysisk aktivitet är ett sätt att öka sin beredskap att göra positiva förändringar beträffande skola/arbete/praktik. Delta Ung kan du som är 16-18 år och varken studerar eller arbetar komma till utan att du behöver söka tillstånd hos kommunen eller betala för det. Det är gratis, beslutsfritt och anonymt, och du får träffa en coach som lägger upp en plan med dig kring aktiviteter, träningsprogram och målsättningar kring träning och skola/arbete/praktik. Avseende fysisk aktivitet så erbjuder Delta Ung såväl egna gymtider på externa gym, såsom lotsande och länkande till andra gym eller idrottsföreningar. Personal kopplade till de fysiska aktiviteterna har kompetenser inom bl.a. dans, boxning och styrketräning. På Delta Ung utformas den fysiska aktiviteten efter individens intressen och önskemål, och coachen är behjälplig i att skapa personliga program, samt att följa upp dessa.
Certifierad: Ja
FaR-ansvarig E-post: fredrik.lindbla@lidingo.se
FaR-ansvarig Telefon: 072-5386828
FaR-erbjudande: Vi erbjuder gratis träning för alla som är i behov av Delta Ung, även dig med ett FaR. Du som har FaR erbjuds även ett strukturerat planeringssamtal med utgångspunkt i ditt recept, där vi kommer överens om ett program och en struktur för uppföljning.

Beskrivning

OBS: I nuläget bedrivs ingen träning inomhus. Coach på Delta träffar endast klienter utomhus. Kontakta Delta för mer info.

Nya lokaler kan snart komma att bli akutella och tillgängliga när smittläget tillåter.

Specifika detaljer

Intensitet Måttlig
Träningsform Kondition, Styrka, Rörlighet
Aktivitetsform Ej ledarledd
Anpassad miljö/aktivitet för personer med Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
Aktivitet på olika språk Engelska, Svenska
Aktivitet för olika målgrupper Ungdom 16-19 år
Aktivitet för olika kön Alla

Område

Lidingö
Lejonvägen 15, 181 32