Sökmeny - Välj själv vilka och hur många sökfält som ska fyllas i vid sökning

Delta - Gymträning Gångsätrahallen

Skapad av
Delta (2)
Arrangörsinformation: Delta är en träfflokal riktad till personer mellan 18-35 som är i behov av coachning för att komma ut i studier/arbete/praktik. På Delta får du möjlighet att delta i sociala aktiviteter och en av grundpelarna är fysisk aktivitet. Delta Ung är en verksamhet som riktar sig till ungdomar mellan 16-18 som varken studerar eller arbetar. Delta Ung erbjuder coachning till skola och eller arbete/praktik, men också träning som en organiserad aktivitet och ett sätt hjälpa målgruppen att må bättre, öka sin självkänsla, få rutiner i vardagen, etc. Fysisk aktivitet är ett sätt att öka sin beredskap att göra positiva förändringar beträffande skola/arbete/praktik. Delta Ung kan du som är 16-18 år och varken studerar eller arbetar komma till utan att du behöver söka tillstånd hos kommunen eller betala för det. Det är gratis, beslutsfritt och anonymt, och du får träffa en coach som lägger upp en plan med dig kring aktiviteter, träningsprogram och målsättningar kring träning och skola/arbete/praktik. Avseende fysisk aktivitet så erbjuder Delta Ung såväl egna gymtider på externa gym, såsom lotsande och länkande till andra gym eller idrottsföreningar. Personal kopplade till de fysiska aktiviteterna har kompetenser inom bl.a. dans, boxning och styrketräning. På Delta Ung utformas den fysiska aktiviteten efter individens intressen och önskemål, och coachen är behjälplig i att skapa personliga program, samt att följa upp dessa.
Certifierad: Ja
FaR-ansvarig E-post: fredrik.lindbla@lidingo.se
FaR-ansvarig Telefon: 072-5386828
FaR-erbjudande: Vi erbjuder gratis träning för alla som är i behov av Delta Ung, även dig med ett FaR. Du som har FaR erbjuds även ett strukturerat planeringssamtal med utgångspunkt i ditt recept, där vi kommer överens om ett program och en struktur för uppföljning.

Beskrivning

OBS [För att göra våra aktiviteter smittsäkra under Coronapandemin har vi börjat lägga aktiviteter utomhus i den mån det är nödvändigt och väder tillåter. När vi är inomhus i gym har vi utifrån riskbedömningar föreskrivit ett maxantal deltagare utifrån lokalens storlek och egenskaper, samt vissa riktlinjer kring vilken typ av övningar som lämpar sig. Huruvida vi är utomhus eller inomhus beror på det allmänna smittläget och nya bedömningar görs därför kontinuerligt.]


Fri träning under 1,5 timmar med närvarande coach som kan vägleda under passet, hjälpa att komma igång, hitta rätt vikter och liknande. Finns både möjlighet att styrketräna, konditionsträna och träna rörlighet. Tillgång till konditionsmaskiner, fria vikter och maskiner.

Specifika detaljer

Intensitet Måttlig
Träningsform Kondition, Styrka, Rörlighet
Aktivitetsform Ej ledarledd
Anpassad miljö/aktivitet för personer med Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
Aktivitet på olika språk Engelska, Svenska
Aktivitet för olika målgrupper Ungdom 16-19, Ungdom 20-25
Aktivitet för olika kön Alla

Område

Lidingö
Läroverksvägen 54, 181 40