Stockholms Idrottsförbund

Stockholms Idrottsförbund

Stockholms Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Stockholm, Stockholmsidrotten, är två stödorganisationer under Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna. Stockholmsidrottens uppdrag är att utveckla, utbilda, företräda och stödja idrottsföreningarna samt specialdistriktsförbunden i Stockholmsdistriktet. Stockholmsidrotten är landets största distrikt med 3400 idrottsföreningar med ca 600 000 medlemmar. Inom ramen för Riksidrottsförbundets folkhälsoarbete, Idrott hela livet, vill Stockholmsidrotten i samverkan med hälso- och sjukvården, synliggöra och utveckla bredd- och motionsidrotten för att nå barn, ungdomar, vuxna och äldre som idag är fysiskt inaktiva eller har varierande hälsoproblem, samt vara en part till Stockholms läns landsting i arbetet med fysisk aktivitet på recept.

 

Far_grey