RF-SISU Stockholm

RF-SISU Stockholm

RF-SISU Stockholm är en stödorganisation under Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna. RF-SISU Stockholms uppdrag är att utveckla, utbilda, företräda och stödja idrottsföreningarna samt specialdistriktsförbunden i Stockholmsdistriktet. RF-SISU Stockholm är landets största distrikt med 3400 idrottsföreningar med ca 600 000 medlemmar. Inom ramen för Riksidrottsförbundets folkhälsoarbete, Idrott hela livet, vill SRF-SISU Stockholm i samverkan med hälso- och sjukvården, synliggöra och utveckla bredd- och motionsidrotten för att nå barn, ungdomar, vuxna och äldre som idag är fysiskt inaktiva eller har varierande hälsoproblem, samt vara en part till Region Stockholm i arbetet med fysisk aktivitet på recept.

 

Far_grey