FaRledare.se - webbenkät
Enkät

<< Öppna Enkäten här >>

Syftet med enkäten är att ta reda på hur du som användare upplever webbplatsen www.FaRledare.se. Vi hoppas att du kan hjälpa oss att bli bättre genom att svara på enkäten. Den tar bara några minuter att slutföra.

Ingen redovisning kommer att ske som innebär att det går att identifiera enskilda personer. Resultatet redovisas med hänsyn att tillförsäkra anonymiteten för alla.

Det är viktigt med dina synpunkter för att resultaten ska ge en så sann bild som möjligt.