region stockholmlogo xsmall

Diabetes är en folksjukdom i Sverige

Diabetes är en folksjukdom i Sverige, och orsaken kan vara både ärftlighet och levnadsvanor. I vissa fall går det alltså att förebygga sjukdomen. Gör testet och se om du är i riskzonen.

Den 14 november arrangerades Världsdiabetesdagen. Det är en FN-dag som sätter fokus på alla miljoner människor runt om i världen som har eller riskerar att drabbas av diabetes.

Diabetes är egentligen inte en utan flera olika sjukdomar med olika orsaker, till exempel finns det typ 1-diabetes, graviditetsdiabetes och typ 2-diabetes. Den gemensamma nämnaren för alla är att sockerhalten i blodet är för hög. Typ 2-diabetes är den vanligaste typen, och de senaste åren har antalet fall ökat.

Hur kommer det sig att det ökar?

 – Det beror på att vi rör på oss mindre och ökar i vikt. Viktökning är den starkaste risken att utveckla diabetes, säger Viveca Gyberg, läkare.

Sjukdomen kan vara ärftlig, men livsstilsfaktorer spelar också en avgörande stor roll. Faktorer som ökar risken för sjukdomen är till exempel övervikt, brist på motion, högt blodtryck, rökning och stress. Det finns dock stora möjligheter att både förebygga och även påverka sin situation om man har typ 2-diabetes.

– Diabetes typ 2 får man framför allt av bukfetma, alltså det som sitter kring magen. Det som gäller är att röra på sig varje dag, äta nyttigt och att hålla sig normalviktig, säger Viveca Gyberg.

Därför är det så viktigt att träna med diabetes. Om du har diabetes ska du inte vara rädd för att träna. Det krävs bara lite mer planering. Välj aktiviteter som du tycker är roliga och utgå från dig själv. Det säger läkaren Anders Hansen.