Handlingsprogram övervikt och fetma

Handlingsprogram övervikt och fetma

Fysisk aktivitet på recept och arbetet med att utveckla en modern plattform för idrotts- och friskvårdsaktörer som kan bistå vården med sina aktiviteter, är en del av landstingets strategi för arbetet med att förebygga övervikt och fetma.

Handlingsprogram övervikt och fetma 2016-2020, HPÖ, har delats in i tre strategier; hälsofrämjande, förebyggande samt behandlande. HPÖ är ett strategidokument för landstingets verksamheter och för samverkan med olika aktörer i länet. För att uppnå önskade effekter är samverkan mellan olika aktörer i det omgivande samhället viktig.

Visionen i handlingsprogrammet syftar till att inspirera olika aktörer att med kraft verka för att vända en hotande utveckling av övervikt och fetma i länet. Läs mer

 

far_blue