Utbildning för förskrivare och övriga vårdgivare

Akademiskt primärvårdscentrum, APC, har i uppdrag att ansvara för införande och spridning av arbetsmetoden FaR inom Stockholms läns landsting och erbjuder utbildning i FaR för vårdgivare, till exempel:

  • Kom i gång med FaR.
  • Utvärdera och bedöma fysisk aktivitet för ordination av FaR.
  • Fysisk aktivitet på recept vid KOL.

APC erbjuder även fortbildning inom övervikt och fetma, till exempel:

  • Fetma i primärvården - en behandlingsmodell

APC kan också erbjuda skräddarsydda utbildningar.

Läs mer genom att klicka här