Certifierad arrangör

Certifierad arrangör

Att vara certifierad betyder att aktivitetsarrangören har FaR-kompetens att ta emot personer som fått fysisk aktivitet på recept. Certifieringen innebär att arrangören uppfyller de krav som ställs på dem för att vara godkänd och att de har utbildade FaR-ledare.

Far_grey