Sökmeny

Södertälje kommun, Farstanäs - Promenader

Beskrivning

Norra delen av Farstanäs upptas av odlingsmarker som sluttar mot fjärden.
Intill Farsta gård finns spår av äldre hagmarker med typiska hagmarksväxter. Alléerna vid gården består främst av lind och ask.Träden är gamla och ger livsmiljöer till en mångfald av lavar, fåglar, insekter och fladdermöss.
I söder finns en vidsträckt skogbevuxen höjd. Skogen har en mångfald av olika miljöer där även ovanliga arter trivs. Här kan du uppleva ungskog, sumpskog, sagoskog med mossklädda lågor och hällmarker med grova tallar. Skogen är rik på svamp och bär.
I området finns härliga strövskogar, vackra strandpromenader och många fina utsiktsplatser och ställen för ett stopp med fikakorgen.

Farstanäs ligger cirka 1 mil söder om Södertälje, intill väg 525. Parkering finns invid campingen och i söder, längs grusvägen till Nästäppan. Busslinjer finns till området.

Specifika detaljer

Intensitet Måttlig
Träningsform Kondition, Styrka, Balans
Aktivitetsform Ej ledarledd
Anpassad aktivitet för personer med Flerfunktionsnedsättning, Funktionsnedsättning (rullstolsburen, rullator), Hörselnedsättning, Intellektuell funktionsnedsättning, Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
Aktivitet på olika språk Svenska
Aktivitet för olika målgrupper Äldre, Vuxen, Ungdom 16-19, Ungdom 20-25, Barn 7-9 år, Barn 13-15 år, Gravida, Nyblivna mammor
Aktivitet för olika kön Alla

Område

Södertälje
Farstanäs, Järna, 153 95
Skapad av
Södertälje kommun (13)
Arrangörsinformation: I Södertälje kommun finns 24 naturreservat utspridda över hela kommunen. De består av olika värdefulla naturtyper och miljöer. Här hittar du sjöar, våtmarker, åar, skärgård, artrik flora och djurliv, hagmarker, skogar och mycket mer. Stigar, skyltar, eldplatser, fågeltorn och fler anordningar visar upp värdena och gör områden tillgängliga och lite extra trivsamma. Varje reservat har särskilda föreskrifter. Välkomna!
Certifierad: Nej
FaR-ansvarig E-post: ingbritt.ekman@sll.se
FaR-ansvarig Telefon: 076-125 27 01
Reception: Finns ingen
FaR-erbjudande: Kommunens naturreservat är tillgängliga för alla.