Sökmeny

Södertälje kommun, Lina - Cykling

Beskrivning

I detta stadsnära naturreservat har kommunen genom ihärdigt arbete återskapat ett typiskt sörmländskt kulturlandskap. LIna är ett populärt strövområde. Här finns barrskogar, hällmarker, lövskogar, sumpskogar och alkärr. Vidare består området av kulturlandskap med hassellundar, åkrar, torrängar och hagmarker.

Ett flertal iordningställda, markerade stigar finns, liksom ridstigar

Lina ligger nordväst om Södertälje centrum. Mindre vägar längs kanalen är lämpliga för den som cyklar eller går dit. Området kan nås med buss från Södertälje C till hållplats Linavägen. Med bil följer du Enhörnaleden norrut. Sväng höger vid Linavägen. Efter ca 400 meter på vänster sida hittar du reservatets huvudparkering för ca 10 fordon. En mindre parkering finns även längs Enhörnaleden vid Mora torp på höger sida.

Specifika detaljer

Intensitet Måttlig
Träningsform Kondition, Styrka, Balans
Aktivitetsform Ej ledarledd
Anpassad aktivitet för personer med Flerfunktionsnedsättning, Hörselnedsättning, Intellektuell funktionsnedsättning, Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
Aktivitet på olika språk Svenska
Aktivitet för olika målgrupper Äldre, Vuxen, Ungdom 16-19, Ungdom 20-25, Barn 10-12 år, Barn 13-15 år, Gravida
Aktivitet för olika kön Alla

Område

Södertälje
Lina, Södertälje, 151 56
Skapad av
Södertälje kommun (13)
Arrangörsinformation: I Södertälje kommun finns 24 naturreservat utspridda över hela kommunen. De består av olika värdefulla naturtyper och miljöer. Här hittar du sjöar, våtmarker, åar, skärgård, artrik flora och djurliv, hagmarker, skogar och mycket mer. Stigar, skyltar, eldplatser, fågeltorn och fler anordningar visar upp värdena och gör områden tillgängliga och lite extra trivsamma. Varje reservat har särskilda föreskrifter. Välkomna!
Certifierad: Nej
FaR-ansvarig E-post: ingbritt.ekman@sll.se
FaR-ansvarig Telefon: 076-125 27 01
Reception: Finns ingen
FaR-erbjudande: Kommunens naturreservat är tillgängliga för alla.