Sökmeny

Södertälje kommun, Eriksö - Cykling

Beskrivning

Eriksö naturreservat består av ett kustnära småskaligt äldre odlingslandskap. Sprickdalslandskapet är framträdande med höga bergformationer intill odlingsmark och bebyggelse exempelvis intill gården Harburen.

Slingrande grusvägar och ett myller av skogsstigar gör det lätt att upptäcka Eriksö till fots eller på cykel. Det finns fina svamp- och bärmarker. Allmänna kommunikationer till området saknas.
Bilväg finns fram till reservatet. En mindre parkeringsplats finns intill vägbron.

Specifika detaljer

Intensitet Hög
Träningsform Kondition, Styrka, Balans
Aktivitetsform Ej ledarledd
Anpassad aktivitet för personer med Flerfunktionsnedsättning, Hörselnedsättning, Intellektuell funktionsnedsättning, Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
Aktivitet på olika språk Svenska
Aktivitet för olika målgrupper Vuxen, Ungdom 16-19, Ungdom 20-25, Barn 10-12 år, Barn 13-15 år
Aktivitet för olika kön Alla

Område

Södertälje
Eriksö, Mörkö, 153 93
Skapad av
Södertälje kommun (13)
Arrangörsinformation: I Södertälje kommun finns 24 naturreservat utspridda över hela kommunen. De består av olika värdefulla naturtyper och miljöer. Här hittar du sjöar, våtmarker, åar, skärgård, artrik flora och djurliv, hagmarker, skogar och mycket mer. Stigar, skyltar, eldplatser, fågeltorn och fler anordningar visar upp värdena och gör områden tillgängliga och lite extra trivsamma. Varje reservat har särskilda föreskrifter. Välkomna!
Certifierad: Nej
FaR-ansvarig E-post: ingbritt.ekman@sll.se
FaR-ansvarig Telefon: 076-125 27 01
Reception: Finns ingen
FaR-erbjudande: Kommunens naturreservat är tillgängliga för alla.