Om oss

Aktuellt

Debatt: Motion bör ge rätt till skatteavdrag

Samhällsvinsterna av ökad fysisk aktivitet kan inte överskattas. Därför bör politikerna införa incitament för mer motion.   

Läs här debattartikel i Dagens Industri från 9 juni 2017.  

 

 FaRledare.se - webbenkät
Enkät

<< Öppna Enkäten här >>

Syftet med enkäten är att ta reda på hur du som användare upplever webbplatsen www.FaRledare.se. Vi hoppas att du kan hjälpa oss att bli bättre genom att svara på enkäten. Den tar bara några minuter att slutföra.

Ingen redovisning kommer att ske som innebär att det går att identifiera enskilda personer. Resultatet redovisas med hänsyn att tillförsäkra anonymiteten för alla.

Det är viktigt med dina synpunkter för att resultaten ska ge en så sann bild som möjligt.

Tre dagars träning i veckan gör dig tio år yngre

Motion: ett effektivt läkemedel

Träna tre gånger i veckan – och bli tio år yngre. Nu har forskare hittat en direkt koppling mellan träning och bromsat åldrande, skriver Vårdguiden.

Att motion är bra för hälsan är knappast något nytt. Det förebygger och skyddar kroppen mot stress, inflammationer och för tidigt åldrande. Men att den som motionerar minst tre gånger i veckan är hela tio år yngre biologiskt sett än den som inte tränar kanske var en extra glad nyhet som förhoppningsvis kan få dig att orka ut i joggingspåret ändå när det känns motigt.

Enligt en brittisk studie där över 2 400 tvillingar ingick visade det sig att de syskon som tränade fick längre telomerer, skriver Vårdguiden. Telemorerna sitter i ändarna på kromosomerna för att skydda arvsmassan och är de som bland annat bromsar åldrandet.

Läs mer: Tre dagars träning i veckan gör dig tio år yngre

Träning bättre mot depression än medicin

Att fysisk aktivitet är bra såväl fysiskt som mentalt är välkänt. Och enligt en studie vid Karolinska institutet visar det sig att regelbunden träning faktiskt är lika effektivt, eller till och med bättre, än behandling mot depression med läkemedel eller terapi. 

– Många studier visar samma sak, säger Yvonne Forsell, psykiatriker och professor på Karolinska Institutet.  

Enligt en studie som Karolinska Institutet har gjort i samarbete med Lunds universitet och sex landsting i Sverige kan motionsträning användas för att behandla personer med mild till måttlig depression, ångest och stressrelaterad psykisk ohälsa. I studien ingick runt 1000 personer med mild till måttlig depression och ångesttillstånd.

– Internetbaserad kognitiv beteendeterapi och fysisk träning är minst lika bra, eller till och med bättre än sedvanlig behandling vid mild till måttlig depression, säger Yvonne Forsell, som är en av de som ligger bakom studien som avslutades i mars i år. Men hon poängterar att svåra depressioner kräver annan behandling också.

Läs mer: Träning bättre mot depression än medicin  

Därför blir du mer uthållig med högintensiv träning

Nu har forskarna svaret. Att högintensiv träning som exempelvis intervaller är bra är ingen nyhet. Men nu har svenska forskare hittat orsaken till varför. Den snabba träningen gör att det bildas fler mitokondrier i musklerna vilket gör dem mer uthålliga.

För många är några få minuters högintensiv intervallträning lika effektiv som vanlig uthållighetsträning. Konditionen förbättras lika mycket med några minuters högintensiv intervallträning som långvarigare uthållighetsträning. 

Forskare vid Karolinska institutet lät män cykla så intensivt som möjligt under 30 sekunder och sen vila i fyra minuter. Och så höll det på, i upp till sex gånger.

Kalcium bryts ner

Det visade sig att den kortvariga träningen bryter ned kalciumkanalerna i muskelcellerna enligt studien som publiceras i Proceedings of the National Academy of Sciences.

– Detta leder till en långvarigt förändrad kalciumhantering i cellerna och det är en utmärkt signal för exempelvis nybildning av mitokondrier, säger en av forskarna bakom studien, Håkan Westerblad till SVT Nyheter.

Orsaken till att kalciumkanalerna bröts ner var att mängden fria radikaler ökade och det skulle kunna vara anledningen till av antioxidanter kan försämra effekten av uthållighetsträning som är känt sedan tidigare. Det är även sedan tidigare välkänt att mitokondrier producerar energi och att förändringar som stimulerar nybildning av mitokondrier ökar musklernas uthållighet.

Trots bättre levnadsvanor blir vi allt fetare

Högutbildade män mår bäst!

Svenskarna röker och dricker i allt mindre utsträckning. Trots det blir vi bara fetare. I dag är varannan svensk överviktig enligt Folkhälsomyndigheten. Trots att många i Sverige fimpat för gott och slutat dricka i någon större omfattning blir vi allt fetare. Det här står klart när Folkhälsomyndigheten presenterar resultatet av Nationella folkhälsoenkäten där hälsan mäts varje år hos 20 000 svenskar mellan 16 och 84 år. Men humöret verkar ändå vara gott. Enligt enkäten anser 70 procent av de svarande att de har ”ett gott allmäntillstånd”. Men skillnaderna är stora beroende på kön och utbildningsnivå. De som känner sig allra friskast är högutbildade män.

Läs mer: Trots bättre levnadsvanor blir vi allt fetare

Diabetes är en folksjukdom i Sverige

Diabetes är en folksjukdom i Sverige, och orsaken kan vara både ärftlighet och levnadsvanor. I vissa fall går det alltså att förebygga sjukdomen. Gör testet och se om du är i riskzonen.

Den 14 november arrangerades Världsdiabetesdagen. Det är en FN-dag som sätter fokus på alla miljoner människor runt om i världen som har eller riskerar att drabbas av diabetes.

Diabetes är egentligen inte en utan flera olika sjukdomar med olika orsaker, till exempel finns det typ 1-diabetes, graviditetsdiabetes och typ 2-diabetes. Den gemensamma nämnaren för alla är att sockerhalten i blodet är för hög. Typ 2-diabetes är den vanligaste typen, och de senaste åren har antalet fall ökat.

Hur kommer det sig att det ökar?

Läs mer: Diabetes är en folksjukdom i Sverige

Far_grey